Σύμφωνα με το νόμο 4484/2017, άρθρο 39α, παράγραφος 5 & 6 του κώδικα ΦΠΑ, δε χρεώνεται ΦΠΑ, εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προυποθέσεις:

Τα εμπορεύματα είναι : Laptop ή Κινητά Τηλέφωνα, ή Ταμπλέτες (Tablets). Απαλασσονται μόνο οι πλήρεις συσκευές. Δέν απαλάσσονται εξαρτήματα (π.χ. δισκοι, RAM, μπαταρίες, κτλ που πουλούνται ξεχωριστά, υπόκεινατι σε ΦΠΑ).
Για την συναλλαγή εκδίδεται τιμολόγιο (Όχι απόδειξη λιανικής)
Ο αγοραστής υπόκειται στο “κανονικό καθεστώς ΦΠΑ” (δηλαδή καταθέτει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ). Προσοχή: Δέ χρεώνεται ΦΠΑ, ΜΟΝΟ αν ο αγοραστής αποδείξει στον πωλητή ότι έχει αυτή την ιδιότητα, με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο (Π.χ. εκτύπωση των “στοιχείων μητρώου” από την εφαρμογή “Προσωποποιημενη πληροφόρηση”στο ΄συστημα “Taxisnet” με ημερομηνία εκτύπωσης την προηγούμενη της συναλλαγής). Η τελική τιμή του προϊόντος όρίζεται η τιμή του προϊόντος δια / 1,24.

*Οι πωλήσεις μεταχειρισμένων/refurbished κινητών τηλεφώνων υπόκεινται σε ειδικό καθεστός ΦΠΑ (φπα περιθωρίου κέρδους – άρθρο 45 )και δεν ισχύει η μέθοδος αποφορολόγησης όπως στο άρθρο 39Α .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Στις ηλεκτρονικές παραγγελίες, δεν έχουμε τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε το ΦΠΑ, και έτσι, ο ΦΠΑ θα φαίνεται στην παραγγελία. Όμως στην τελική τιμολόγηση, δε θα χρεώνεται ΦΠΑ. Άν ο πελάτης προπληρώσει με κάρτα το ποσό ΦΠΑ θα επιστραφεί στον αγοραστή, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προυποθέσεις.