Για όλα τα μηχανήματα μας η Εταιρία μας παρέχει στον πελάτη εγγύηση καλής λειτουργίας, με τους εξής όρους:

1) Διάρκεια Εγγύησης:

Για Υπολογιστές Laptop, PC, Server, Workstation, παρέχεται πλήρης εγγύηση 12 μηνών (εργασία και εξαρτήματα, εκτός μπαταρίας) .
Για περιφερειακά και εξαρτήματα υπολογιστών που αγοράζονται ξεχωριστά (δε βρίσκονται μέσα σε υπολογιστή), η εγγύηση διαρκεί 12 μήνες.
Για καινούριες μπαταρίες παρέχεται εγγύηση 12 μηνών. Δε θεωρείται βλάβη η σταδιακή μείωση της διάρκειας λειτουργίας, μια και αυτό είναι φυσιολογικό για όλες τις μπαταρίες. Όμως θεωρείται βλάβη (και αντικαθίσταται η μπαταρία), αν υπάρχει δραστική μείωση της διάρκειας (Π.χ. διαρκεί μόνο 15 λεπτά).

2) Χρόνος Επισκευής

Γίνεται προσπάθεια να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί το μηχάνημα σε 2-3 ημέρες. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτό είναι εφικτό εκτός από περιόδους μετά από γιορτές και αργίες όπου ο χρόνος ίσως αυξηθεί. Σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μηχάνημα είναι απαραίτητο εργαλείο για τον πελάτη μας

3) Τόπος επισκευής

Η επισκευή του μηχανήματος γίνεται στην έδρα μας.
Το κόστος και ο κίνδυνος της αποστολής του μηχανήματος προς και από την έδρα μας, ανήκει στον πελάτη.
Η Εταιρία μας μπορεί να αναλάβει για λογαριασμό του πελάτη τη μεταφορά. Και σ’ αυτή την περίπτωση, το κόστος και ο κίνδυνος της μεταφοράς βαρύνει τον πελάτη.

4) Δικαίωμα Αντικατάστασης / Πίστωσης κόστους μηχανήματος

Σε περίπτωση που η Εταιρία μας για οποιοδήποτε λόγο δεν δύναται να επισκευάσει το μηχάνημα σας, έχει το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με μηχάνημα που έχει ίδια ή καλύτερα χαρακτηριστικά με το αρχικό μηχάνημα. Το μηχάνημα που δίνεται για αντικατάσταση δεν είναι απαραίτητα του ίδιου κατασκευαστή.
Αν και η αντικατάσταση δεν είναι εφικτή, η Εταιρία μας έχει το δικαίωμα να κρατήσει το μηχάνημα, και να πιστώσει στον πελάτη το αρχικό ποσό. Το ποσό που πιστώνεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για αγορές εμπορευμάτων από την Εταιρία μας (Δηλαδή δεν επιστρέφονται χρήματα)

5) Ισχύς Εγγύησης

Η εγγύηση διακόπτεται (παύει να ισχύει) αν παραβιαστεί η ταινία ασφαλείας που τοποθετείται σε σημείο που αποτρέπει το άνοιγμα του μηχανήματος.
Η εγγύηση δεν ισχύει, αν δεν προσκομιστεί μαζί με το μηχάνημα, το κείμενο της εγγύησης με την ημερομηνία της αγοράς.

6) Backup

Ο πελάτης φροντίζει να έχει backup των δεδομένων που βρίσκονται στον υπολογιστή του. Η Εταιρία μας έχει το δικαίωμα να σβήσει οτιδήποτε υπάρχει στο σκληρό δίσκο, και να εγκαταστήσει άλλο λογισμικό.

7) Από την εγγύηση δεν καλύπτονται τα εξής:

Μεταχειρισμένες μπαταρίες που συμπεριλαμβάνονται με τον laptop ή άλλο μηχάνημα.
Ζημίες που προκλήθηκαν από ευθύνη του αγοραστή. (Π.χ. πτώση, χτύπημα, φωτιά, νερό, ακατάλληλη χρήση ή αποθήκευση κτλ)
Ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά. Αν κατά την παράδοση δέματος από μεταφορική, και σε περίπτωση ορατής εξωτερικά ζημιάς, συνιστούμε στους πελάτες να μη παραλάβουν το δέμα, και να μας ενημερώσουν.
Σπάσιμο πλαστικών, μεντεσέδων, πλακετών, κτλ άσχετα με το λόγο που το προκάλεσε.

8) Περιοριστικοί Όροι:
Η Εταιρία μας δεν αναλαμβάνει καμία άλλη ευθύνη, πέρα από αυτά που αναφέρονται ρητά παραπάνω. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η Technical Professional Solutions δεν φέρει καμία ευθύνη, και δεν αναλαμβάνει απολύτως καμία υποχρέωση να επισκευάσει οτιδήποτε έχει σχέση με:

Εγκαταστάσεις / απορυθμίσεις προγραμμάτων
Απώλεια δεδομένων που είχαν αποθηκευτεί στους υπολογιστές,
Διασύνδεση των υπολογιστών μεταξύ τους, ή με άλλα δίκτυα (π.χ. διαδίκτυο).
Ζημίες που προκλήθηκαν από τη βλάβη του μηχανήματος, ακόμα και διαφυγόντων κερδών.

9) Μηχάνημα Χωρίς Βλάβη

Σε περίπτωση που προσκομιστεί μηχάνημα το οποίο διαπιστωθεί ότι δεν έχει τεχνικό πρόβλημα (π.χ. ο υπολογιστής δουλεύει κανονικά , αλλά υπάρχει πρόβλημα στις ρυθμίσεις του software), χρεώνεται στον πελάτη το αντίτιμο μιας ώρας εργασίας.

10) Διαδικασία

Για αποφυγή ταλαιπωρίας, καθυστερήσεων και οικονομικών επιβαρύνσεων, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας πριν από την προσκόμιση / αποστολή.

11) Διαφορά Καινούργιων με Μεταχειρισμένων / Ανακατασκευασμένων Προϊόντων

Τα μεταχειρισμένα η ανακατασκευασμένα προϊόντα είναι ελαφρώς χρησιμοποιημένα προϊόντα κυρίως εκθεσιακά δείγματα τα οποία εισάγονται από το εξωτερικό. Η διαδικασία που ακολουθείτε στους υπολογιστές είναι οι εξής:

 1) Bios updated
 2) Έλεγχος motherboard (πυκνωτές κτλ.)
 3) Έλεγχος/αντικατάσταση bios battery
 4) Καθαρισμός υπό πίεση
 5) Έλεγχος HDD (zero bad sectors)
 6) Έλεγχος τροφοδοτικού PSU


Φυσικά σε κάθε μεταχειρισμένο / ανακατασκευασμένο προϊόν παρέχουμε 1 Χρόνο Εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης Εγγύησης έως 2 χρόνια για όσους το επιθυμούν.

Η Διαφορά ενός Μεταχειρισμένου και ενός Ανακατασκευασμένου Υπολογιστή είναι η διαδικασία βαφής του με μεταλλικό χρώμα (ανθεκτικό σε κάθε χρήση) η οποία δίνει άψογη εξωτερική εμφάνιση στο προϊόν αλλά φυσικά προσθέτει ένα επιπλέον κόστος.

12) Δικαίωμα Τροποποίησης Όρων Εγγύησης

Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της εγγύησης, χωρίς προειδοποίησης. Οι όροι της εγγύησης είναι αυτοί που ίσχυαν την ημέρα της αγοράς. Ο πελάτης υποχρεούται να κρατήσει το κείμενο με τους όρους της εγγύησης, με ημερομηνία που αποδεικνύουν τους όρους που ίσχυαν την ημερομηνία της αγοράς.