Εξοικονόμηση χρημάτων από λογαριασμούς Ρεύματος

Βελτιώστε τον Συντελεστή Ισχύος ΣυνΦ ώστε να πετύχετε εξοικονόμηση χρημάτων από λογαριασμούς ρεύματος!

Η σωστή λειτουργία των ατομικών και κεντρικών αντισταθμίσεων (πυκνωτές) έχει ιδιαίτερη σημασία για να μην επιβαρύνετε η ηλεκτρολογική εγκατάστατση και να γίνεται πλήρης εκμετάλευση της εγκατεστημένης ισχύος αλλά και εξοικονόμηση χρημάτων από λογαριασμούς ρεύματος!

Ένας χαμηλός συντελεστής ισχύος επιβαρύνει επιπλέον τους λογαριασμούς Ρεύματος αλλά αυξάνει επίσης και τις απώλεις (θερμικές) εντός της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης λόγο των αυξημένων τιμών εντάσεων των καταναλώσεων με χαμηλό συνΦ .
 
ΕΔΩ θα βρείτε την Έξυπνη Συσκευή Εξοικονόμησης Ρεύματος (Electricity Surge Protector) σε Τιμή Προσφοράς!
 

Εξοικονόμηση Ρεύματος Άμεσα

Μην επιβαρύνεστε με περιττά έξοδα ρεύματος σε εποχές κρίσης ρεύματος! Δείτε αισθητή διαφορά στους λογαριασμούς σας!

Ο χαμηλός συντελεστής ισχύος των επαγωγικών φορτίων, ιδιαίτερα αυτών στη μέση τάση, επηρεάζει τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος ως εξής:

 • Τα φορτία πρέπει να καλυφθούν υπό υψηλότερη ένταση, όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του συνφ έτσι επιτυχάνουμε εξοικονόμηση χρημάτων από λογαριασμούς ρεύματος!
 • Λόγω της υψηλής έντασης, απαιτείται χρήση μεγαλύτερου μετασχηματιστή ισχύος και αγωγών μεγαλύτερης διατομής.
 • Συνέπεια των παραπάνω είναι και η υψηλότερη χρέωση από τις εταιρίες τίμολόγησης ρεύματος στην περίπτωση που ο συντελεστής ισχύος είναι μικρότερος από τη μονάδα

Ο πλέον κατάλληλος τρόπος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος είναι η χωρητική αντιστάθμιση, με την παράλληλη ζεύξη πυκνωτών η οποία γίνετε με δυο τρόπους:

 • Οι στατικοί πυκνωτές, οι οποίοι τοποθετούνται μόνιμα στο φορτίο (ατομική αντιστάθμιση) και λειτουργούν παράλληλα με το φορτίο
 • Η αυτόματα ρυθμιζόμενη συστοιχία πυκνωτών, η οποία εφαρμόζεται κυρίως σε εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος, με φορτία έντονης διακύμανσης. Η παραπάνω μέθοδος αντιστάθμισης χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες (κεντρική αντιστάθμιση).

Αναφέρουμε δε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και οι δυο μέθοδοι, προκείμενου να έχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα διορθώσεις του συντελεστή ισχύος.

Τα σημαντικότερα από τα οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας στις μεγάλες εγκαταστάσεις είναι:

 • Μείωση του κόστους παραγωγής του τελικού προϊόντος και συνεπώς αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
 • Μείωση των εκπομπών των αέριων ρύπων και προσαρμογή των βιομηχανιών στις υπό εφαρμογή σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.
 • Θετική συμβολή στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, λόγω μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.
 • Συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και αντίστοιχη εξοικονόμηση συναλλάγματος.
 • Συμβολή στην επίτευξη των στόχων και των δεσμεύσεων της χώρας, που έχουν τεθεί για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε διεθνές επίπεδο.
 • * Ως Συντελεστής ισχύος ή συνφ ονομάζεται ο λόγος της ωφέλιμης ισχύος (Pωφ σε kW) προς την συνολική που απορροφάται από το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ (P σε kVA). O συντελεστής ισχύος (Pωφ/P) έχει ως μέγιστη τιμή τη μονάδα. Ορισμένα ηλεκτρικά φορτία παρουσιάζουν χαμηλό συντελεστή ισχύος, της τάξης του 0,60-0,75. Σημειώνεται ότι οι μεγάλοι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές ηλεκτρισμού επιβαρύνονται από τη ΔΕΔΔΗΕ με υψηλότερη χρέωση για χαμηλό συντελεστή ισχύος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τοποθέτηση πυκνωτών για βελτίωση του συντελεστή ισχυος συνΦ.